Правила и условия за ползване

Общи разпоредби

Чл. 1. Fork Fork Fork е сайт фокусиран върху веганизма. Сайтът дава възможност на потребителите да разглеждат рецепти и статии, публикувани от екипа на Fork Fork Fork. Екипът на Fork Fork Fork по-долу за краткост е наричан „Собственик на сайта“ или само „Собственик“.

Чл.2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Fork Fork Fork и всяко лице, което посещава страниците на Fork Fork Fork. Посещавайки сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Предмет на договора

Чл. 3. Потребителите на сайта Fork Fork Fork се задължават да ползват услугите и информацията при стриктно спазване на изискванията, посочени в настоящите Общи условия. Достъпът до всички страници от Fork Fork Fork е безплатен. Част от услугите се предоставят след регистрация в сайта.

Услуги

Чл. 4. (1) Достъп до публикациите и снимките, публикувани от екипа на Fork Fork Fork. Всички рецепти, публикувани от екипа на Fork Fork Fork носят потребителското име на автора и са собственост на Fork Fork Fork. Достъпът за разглеждане на рецептите и снимките е свободен.

(2) Коментари към публикациите могат да правят всички потребители на сайта след попълнена задължителна информация. Коментарите трябва да са изписани на кирилица и да не накърняват правата на други потребители. Не толерираме каквато и да проява на расизъм, сексизъм, хомо- и трансфобия. Fork Fork Fork не носи отговорност за достоверността на информацията, публикувана в коментарите. Fork Fork Fork си запазва правото да изтрива коментарите, които не отговарят на тези условия и да редактира коментари, с цел коригиране на печатни грешки.

(3) Fork Fork Fork публикува статии на тема Хранене, Диети, Продукти, Подправки, Витамини и минерали, Съвети и идеи. В публикациите се посочва източникът на информация или авторът на статията, както и източникът на снимковия материал.

Чл. 5. (1) Препечатването на статии от Fork Fork Fork е позволено единствено при поставяне на активен линк към Fork Fork Fork. Използването на снимки към рецепти и други публикации, публикувани от Fork Fork Fork е изрично забранено без предварително писмено разрешение за това.

(2) Fork Fork Fork гарантира на потребителите си, че всички публикувани рецепти от потребител Fork Fork Fork са сготвени и снимани от екипа на сайта.

Права и задължения на страните

Права и задължения на потребителя

Чл. 7. (1) Потребителят има право да ползва безплатно услугите, предоставяни от сайта.

Чл. 8. (1) Потребителят няма право да публикува коментари или други материали, които:
а) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържат заплаха за живота на други хора, както и клевети, заплахи и друг тип злостни критики срещу конкретни лица и събития;
в) съдържат нецензурни и/или обидни текстове на религиозна, верска или политическа основа;
г) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Fork Fork Fork;
д) нарушават човешките права съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, ратифицирани от Република България;
е) представляват търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на тези лица;
з) нарушават имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че са налице неправомерни нарушения на изискванията по предходния член, Fork Fork Fork има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

Права и задължения на Собственика на Fork Fork Fork

Чл. 9. Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто му име, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията.

Чл. 10. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от органите на реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът е длъжен да предоставя цялата информация за действията и самоличността на Потребителя.

Чл. 11. Собственикът има право да прекрати ползването на услугите и информацията на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл. 12. Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

Ограничаване на отговорността

Чл. 13. (1) Собственикът на сайта не носи отговорност в случай, че:
а) при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;
б) предоставяните услуги са засегнати от обстоятелства извън контрола на Собственика на сайта.

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта Fork Fork Fork, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване. Fork Fork Fork не носи отговорност за съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.

(3) С приемане на настоящите Общи условия потребителите на сайта декларират, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на техен риск и отговорност.
(4) Собственикът не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

Чл. 14. (1) Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Интелектуална собственост

Чл. 15. (1) Всички елементи на съдържанието на сайта Fork Fork Fork, включително дизайн, бази данни, текст, снимки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на сайта. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на сайта, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Лични данни

Чл. 16. Fork Fork Fork гарантира неприкосновеността на личната информация на потребителите – лични данни, предоставени от потребителите при регистрация в нашия сайт или по електронна поща.

Бисквитки

Така наречените „бисквитки“ носят информация, която е изпратена от уеб сървър към уеб браузър, като се съхранява от уеб браузъра. Така съхранената информация бива изпратена отново към сървъра всеки път, когато браузъра подаде заявка към сървъра за посещение на страница. Може да бъдат използвани „временни“, както и „постоянни“ бисквитки при посещенията ви в този сайт.

„Временните“ бисквитки може да бъдат използвани за съхранение на информация по време на посещението ви в сайта; „Постоянните“ бисквитки биват използвани, за да може сайта да ви разпознае при следващо посещение. „Временните“ бисквитки се изтриват от компютъра ви след като затворите вашият браузър.

„Постоянните“ бисквитки се съхраняват на компютъра ви докато бъдат изтрити или до определена дата, до която са валидни. Този сайт използва Google Analytics, услуга за Интернет анализ на Google. Google Analytics използва конкретна бисквитка, която се съхранява на компютъра ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Информацията относно използването на този сайт, генерирана от бисквитката, се използва за създаването на статистика за посещенията в сайта. Google съхранява тази информация. Можете да откриете допълнителна информация за тези условия и за защита на данните тук.

На този сайт се публикуват реклами, базирани на рекламната програма на Googlе – Google Adsense. Този вид реклами се подбират въз основа на вашите интереси – това се постига като Google запаметява поведението ви в интернет пространството чрез употребата на бисквитки. Тук можете да разгледате, изтриете или добавите категории на интереси, запаметени от браузъра ви чрез използването на Google’s Ads Preference Manager. Можете да завите отказ от този вид мрежа за бисквитки тук. Този вид система използва бисквитки и дори да ги изтриете от компютъра си, вашият отказ няма да бъде регистриран. За да бъдете сигурни, че деактивирате тази услуга за конкретен бразузър, трябва да използвате добавката на Google, която ще намрите на тази страница.

По-голямата част от браузърите ви дават възможност да се откажете от всички бисквитки, докато при други можете да игнорирате само допълнителни бисквитки.